Konferenza annuali dwar il-PAK fi Brussel

Bejn it-28 u 29 ta' Jannar, seħħet konferenza annwali dwar il-komunikazjoni relatata mal-PAK. Ġew mistiedna għal dan l-avveniment bosta ġurnalisti u profesjonisti oħrajn li xogħolhom huwa relatat mal-PAK. Fil-għodu saru laqgħat bejn il-mistiedna u kelliema minn DG AGRI, fosthom il-Kummisarju l-ġdid għal-Agrikoltura u Żvilupp Rurali, Phil Hogan. Wara nofs in-nhar saru votazjonijiet u ġew imħabbra r-rebbieħa tal-aħjar … Continue reading Konferenza annuali dwar il-PAK fi Brussel