Reactions to “overexposure of pesticides” article on ToM

  Here are my reactions to today's article about pesticide exposure on ToM: 13 treated for overexposure to pesticides in 5 years 1. Cases of exposure do not specify whether origin of exposure happened on a farm (farmers are the first users of pesticides during application, or a citizen who felt ill after exposure to … Continue reading Reactions to “overexposure of pesticides” article on ToM

Żaqqna ma’ għandiex tkun skip!

Għadni kemm qrajt artiklu fuq il-famus festin tal-iskejjel li nfaħna daqs bużżieqa! Mingħajr ma noqgħodu ndaħħlu politika partiġjana anka fil-kwistjoni tal-ikel li nagħtu t-tfal, naħseb wasal iż-żmien li nibdew nieħdu l-ikel bis-serjeta ġo dal-pajjiż għax waqajna fil-baxx. Sirna naċċettaw dak li għandu jitqies bħala imbarazz...l-inglizi jgħidu "not fit for consumption". Għaliex le, għandna nħabblu naqra … Continue reading Żaqqna ma’ għandiex tkun skip!

Ħsibijiet tal-lum

Is-sajf ta’ Malta  kiefer eh! Ħassejtni ħa mmut għamilt siegħa u nofs insuq u ndur fir-raba. Aħseb u ara dak il-bidwi li kien qed jaħrat u jlesti l-art għal-patata . Veru mhux apprezzat biż-żejjed ix-xogħol tal-bdiewa u l-konsumatur ma’ ghandux idea vaga ta’ kemm hu mportanti x-xogħol tal-biedja. L-ikel importanti, imma zgur li mingħajr il-bdiewa, tkompli tinqered il-ftit … Continue reading Ħsibijiet tal-lum

Riċerka lokali twassal għal-produzjoni iktar sostenibbli

Wara li ntella' ritratti fuq Facebook nirċievi ħafna ‘public’ u ‘private’ messages, minn Malta u minn Ghawdex, fuq minn fejn wiehed jista’ jixtri prodott hekk; frisk, lokali u mhux mibxux . Saħansitra hemm min jaħseb li bhala xoghol, jien inbigh il-haxix jew pitkala ! Il-verita hi li bix xoghol li naghmel flimkien ma’ ohrajn bil-MaYA Foundation, inżur … Continue reading Riċerka lokali twassal għal-produzjoni iktar sostenibbli