Investigating characteristics and trends of young farmers in Malta – Main findings

As I'm scribbling down these few paragraphs, I can breath a sigh of relief since I'm approaching the final stages of this journey. A lot of you have been following with interest this study, and I thank you all for the encouragement and motivation. I also feel obliged to relate what's been happening in the … Continue reading Investigating characteristics and trends of young farmers in Malta – Main findings

Żaqqna ma’ għandiex tkun skip!

Għadni kemm qrajt artiklu fuq il-famus festin tal-iskejjel li nfaħna daqs bużżieqa! Mingħajr ma noqgħodu ndaħħlu politika partiġjana anka fil-kwistjoni tal-ikel li nagħtu t-tfal, naħseb wasal iż-żmien li nibdew nieħdu l-ikel bis-serjeta ġo dal-pajjiż għax waqajna fil-baxx. Sirna naċċettaw dak li għandu jitqies bħala imbarazz...l-inglizi jgħidu "not fit for consumption". Għaliex le, għandna nħabblu naqra … Continue reading Żaqqna ma’ għandiex tkun skip!